Ірпінь, вул Університетська, 1-Г, вул Університетська, 3/2
098 100 6468
099 560 8322

Офіційні умови проведення акції «Турбота на повну»

Сімейний лікар

Офіційні умови проведення акції «Турбота на повну»

1. Загальні положення
1.1. Ініціаторами та організаторами (співорганізаторами) Акції «Турбота на повну», (далі — Акція), є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРЕНДЛІ ФІНАНС», (далі — ТОВ «ФРЕНДЛІ ФІНАНС»), та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТУРБОТА ПРО ВАС», (далі — ТОВ «ТУРБОТА ПРО ВАС»). Контакти ТОВ «ФРЕНДЛІ ФІНАНС»: Україна, 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 62, тел.: +380978253604, електронна пошта: SM@assault.consulting Контакти ТОВ «ТУРБОТА ПРО ВАС»: Україна, 04052, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 13, секція 1, офіс 1, тел.: +38(098)-100-64-68, електронна пошта: Turbota.Pro.Vas@gmail.com. Контакти Медичного центру «Турбота про вас»: +38 098 100 64 68, Ірпінь, вул Університетська, 1-Г,офіс 219, ЖК Green Side.
1.2. Акція діє на території України за винятком території проведення антитерористичної операції, що розпочата відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 13.04.2014 року, «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14.04.2014 року №405/2014, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, територій здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил, а також інших непідконтрольних територіях та зонах проведення воєнних операцій, оголошеної та неоголошеної війни, громадських заворушень, територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження на момент проведення Акції, а також в мережі Інтернет, на офіційному сайті https://turbota.clinic/blog/
1.3. Початок Акції – 00:00 год. 04.01.2022 року, закінчення – 23:59 год. 03.02.2022 року (надалі – «Період проведення Акції»).

2. Учасники Акції
2.1. Учасниками Акції (надалі – «Учасники») можуть бути фізичні особи, резиденти України, фізичні особи, як мають посвідку на тимчасове або постійне проживання на території України та які уклали декларацію з сімейним лікарем медичного центру «Турбота про вас».

3. Умови Акції
3.1. Мати укладену або укласти в період проведення Акції декларацію з сімейним лікарем медичного центру «Турбота про вас».
3.2. Звернутись до медичного центру «Турбота про вас» та отримати промо код, що дає змогу придбати медичну страховку за 1 гривню без ПДВ на місяць на сайті https://dms.ff24.com.ua/. Медична страховка включає в себе організацію стаціонарного чи амбулаторного лікування згідно з договором страхування, який розміщено на сайті https://dms.ff24.com.ua/
3.3. Для оформлення медичної страховки Учасник повинен мати при собі такі документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу, декларацію з сімейним лікарем медичного центру «Турбота про вас» та посвідку на тимчасове або постійне проживання на території України (іноземним громадянам).
3.4. Медична страховка діє до першого страхового випадку. Страхова виплата здійснюється за перший страховий випадок.
3.5. Після здійснення страхової виплати за перший страховий випадок учасник здійснює оплату за медичну страховку в розмірі 249 грн. кожного місяця.
3.6. Учасник має право в будь-який момент відмовитись від медичної страховки направивши листа на адресу dh@assault.consulting , з проханням відключити підписку. Відключення відбувається не пізніше ніж на 2-й робочий день після отримання заявки.
3.7. Учасниками Акції не визнають й не мають права брати участь в Акції особи, які не виконали положення цих Умов.
3.8. В разі відмови від оплати повної вартості страховки після отримання виплати, учасник акції втрачає можливість повторної участі у акції
3.9. Дані Умови — це основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Організаторами та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає положення цих Умов та фактично бере участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

4. Заключні положення
4.1. Дані Умови обов’язкові для виконання.
4.2. Інформування щодо проведення Акції здійснюється шляхом розміщення умов акції на офіційному сайті https://turbota.clinic/blog/. Інформація про всі зміни та доповнення до даних Умов має бути розміщена на цьому ж інтернет-сайті протягом 3 (трьох) робочих днів. Консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном: +38 098 100 64 68та в Медичному центрі «Турбота про вас».
4.3. Організатори звільняються від будь-якої відповідальності щодо медичної страховки після оформлення її Учасниками.
4.4. Надаючи будь-які дані та інформацію про себе, Учасники Акції підтверджують та надають згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або передачу третім особам) особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційнотелекомунікаційної системи персональних даних відповідно до мети обробки, затвердженої Організаторами Акції, та надає свою згоду про використання персональних даних. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим надає свою згоду на те, що його персональні дані можуть у подальшому бути внесені та використані Організаторами та уповноваженими ним особами без будь-яких часових обмежень. Надаючи будь-які дані та інформацію про себе, Учасники Акції підтверджують та надають згоду: – на обробку своїх персональних даних Організаторами до діючого законодавства України; – що він/вона повідомлений про права передбачені Законом України «Про захист прав споживачів», Законом України «Про захист персональних даних», мету збору та обробки персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних та осіб, яким можуть бути передані персональні дані.
4.5. Беручи участь у Акції, Учасник надає свою згоду на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографій, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в тому числі право публікації (в тому числі його імені, прізвища, місця проживання та фотографії) в засобах масової інформації, на Інтернет-сайтах https://dms.ff24.com.ua/ , та https://turbota.clinic та будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю із засобами масової інформації у випадку участі в Акції, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організаторами та/або уповноваженими ними особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
4.6. Сплата податків, необхідність якої виникає у зв’язку з участю в Акції , в тому числі, але не виключно, податку з доходів фізичних осіб, військового збору тощо, здійснюється за рахунок витрат Організаторів відповідно до чинного законодавства України.
4.7. Організатори залишають за собою право змінювати Правила проведення Акції. Всі зміни будуть розміщені на сайті https://turbota.clinic. Організатори не несуть відповідальності за неознайомлення Учасників Акції з Правилами проведення Акції та внесеними до них змінами.
4.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов Акції, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими умовами Акції, остаточне рішення приймається ТОВ «ФРЕНДЛІ ФІНАНС» та ТОВ «ТУРБОТА ПРО ВАС». Рішення організаторів Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.
4.9. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з умовами Акції та зобов’язуються їх виконувати

Директор ТОВ “Турбота про вас” С.В. Боцман.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *